L'entitat dels Lluïsos de Gràcia té la seva seu, des de l'any 1855 a la plaça del Nord de la Vila de Gràcia d
e Barcelona. Des d'aquell any fins a l'actualitat, els edificis que ocupa l'entitat, s'han anat reformant i ampliant per a permetre el desenvolupament de les activitats de l'entitat. 
El fet que les diverses reformes i ampliacions s'hagin dut a terme habitualment amb pocs mitjans i també sense un pla d'ordenació global de l'entitat, ha donat com a resultat que l'equipament actual tingui un seguit de deficiències en relació a les condicions funcionals i normatives mínimes necessàries. 


L'equipament actual

L’equipament actual, està situat a la part nord-est de la Plaça del Nord, fent cantonada amb el carrer de l’Alzina. Ocupa un solar rectangular que té una superfície de 1.298 m² i 29 m de façana a la Plaça del Nord.

Distingim en l'edifici existent tres edificacions del s.XIX que formen part del front de façana que dóna a la Plaça del Nord, la qual és un bé protegit, dins del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic. Aquestes tres edificacions, cada una amb el seu pati posterior, van ser ampliades al voltant dels anys 50 del s.XX amb la construcció, en els patis posteriors, d'un edifici de planta baixa i dos pisos amb façana al carrer de l’Alzina.