Antecedents‎ > ‎

Deficiències equipament actual


L’edifici existent no compleix la normativa en termes de seguretat i accessibilitat i les instal·lacions han quedat desfasades en relació a les necessitats de les activitats que s’hi desenvolupen. 

Accessibilitat: Inexistència de cap mitjà que permeti l'ús de l'equipament per part de persones amb mobilitat reduïda.

Seguretat anti-incendis:
Actualment l'edifici compta amb una dotació notable d'instal·lacions anti-incendis, però la inexistència de protecció en les escales, així com la discontinuïtat dels recorreguts d'evacuació fan impossible l'assoliment dels requeriments mínims derivats de les normatives vigents.

Seguretat estructural i deficiències constructives:
Una part substancial de l'edifici correspon a antigues edificacions que s'han adaptat al seu ús com a equipament. Això fa que, tant a nivell estructural com a nivell d'aïllament, acústic i tèrmic, les condicions de l'edificació siguin deficients.

Manca d'espai i condicions de les sales: Una de les deficiències de l'edifici actual és la manca d'espai per a poder organitzar i encabir totes les activitats en la franja d'horari habitual d'obertura. ( Anàlisi ocupació sales )

Teatre: manca de vestíbul i manca d'accessibilitat.


Instal·lacions obsoletes