Anuncis‎ > ‎

Consulta a patrimoni

16 de març 2012, 5:55 publicada per Comissió Obres
S'ha realitzat consulta a l'oficina de patrimoni al sr Larracoetxea.
S'ha explicat l'abast de les obres i en principi no hi veuen inconvenients.
Cal presentar sol·licitut per a que emetin un informe previ.
S'ha de presentar un extracte del projecte bàsic en el que hi hagi plànols d'estat actual, plànols de la proposta, reportatge fotogràfic i l'estat d'amidaments de les obres. Es pot presentar sense visat a Diagonal 230. El termini d'emissió de l'informe previ és d'una setmana.
 
Dades -  jlarracoetxea@bcn.cat 93 291 44 59
Comments