Previsió de calendari

2014
Maig-Juny        Enderrocs

Juliol-Agost      Fonaments - pilots

Setembre         Moviment de terres
                    
Oct.-Nov.-Des. Estructura


2015
Gener-Juny      1a Fase d'obra

Juny-Set.        
2a Fase d'obra

Setembre        Tornada als LluïsosComments