Equips de treball

Comissió d'obres

Està formada per socis de l'entitat, principalment representats de la junta directiva i arquitectes. 
Actualment participen en la comissió els arquitectes Neus Ayza, Roger Ayza, Lluís Espinós i Víctor Valls, i els membres de la junta, Oriol Hosta, Anna Hortal, i Núria Samsó.

Junta de seccions per a les obres

Està formada per els diferents representants de les seccions. La seva funció és establir un vincle de comunicació directe entre la comissió d'obres i les seccions, per tal que tots els socis de l'entitat tinguin informació detallada sobre les obres i puguin expressar la seva opinió sobre les mateixes. 

Equip redactor projecte de reforma

Projecte bàsic de reforma dels Lluïsos 

Neus Ayza, Roger Ayza, Judit Boix, Roger Morris, Lluís Espinós i Víctor Valls,  arquitectes  

Projecte d'activitat 

Albert Berdié i Jordi Berdié,  Tectram enginyeria

Projecte executiu de reforma dels Lluïsos  

Arquitectura:       Neus Ayza, Roger Ayza, Lluís Espinós i Víctor Valls, arquitectes. 
Estructura:          Marc Bàrbara, Santi Tarrasson, S4 arquitectes.  
Instal·lacions:    Albert Berdié i Jordi Berdié,  Tectram enginyeria

Equip direcció i gestió de l'obra

               Nino Samsó, cap d'obra 

Empresa constructora

               UTE Cardoner-Certís