Passos realitzats fins ara

2007         - Estudi global de l'equipament

2007-08    -Redacció projecte Lluïsos 2015

2012         - Redacció del projecte bàsic de reforma i del projecte d'activitats
                 - Sol·licitud de la llicència d'obres i d'activitat
                 - Redacció del projecte executiu de la reforma i sol·licitud de pressupostos d'obra
                 - Obtenció de la llicència d'obres i aprovació inicial de l'activitat
                 - Sol·licitud de subvenció per a la reforma i adequació del teatre a l'Institut de Cultura de l'Aj. de Barcelona
                 - Atorgament, per part de lCUB, d'un ajut de 453.000 euros per a la reforma del teatre