Les obres previstes en el projecte de reforma de l'edifici dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona tenen com a objectiu principal renovar parcialment l’edifici i les instal·lacions. Amb aquesta renovació es podran assolir les condicions necessàries per a l’ús de l’edifici i l'adaptació als requeriments derivats de les normatives vigents, permetent, així, obtenir la llicència d'activitat.

El projecte ha estat redactat durant l'any 2012 i està previst executar-lo entre els anys 2013 i 2014.

En aquest apartat de la web hi trobareu tot el projecte en detall, explicat en sis apartats:
re-ordenació accessos i circulacions, planta baixa, reforma teatre, planta primera, planta segona i envoltant de l'edifici. També podeu consultar els plànols comparatius en pdf del projecte a través del següent enllaç.

Salle