Reforma teatreLa reforma del teatre afecta bàsicament a la platea, però també té implicacions a l'escenari.

Els objectius de la reforma del teatre són els següents:

1. Garantir que l'ús del teatre no es limiti
únicament a la realització d'espectacles teatrals utilitzant l'escenari, sinó que 
també permeti la utilització de la sala per a altres usos, desmuntant quan calgui les cadires. 

2. Millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, tant al nivell de públic, com a l'escenari i als camerinos.

Per aconseguir-ho es faran les següents actuacions:

El pati de butaques.
Es
configura amb dues seccions: la principal, horitzontal amb capacitat per a 140 espectadors, a nivell de l'accés a carrer; i la grada, amb una capacitat per a 56 espectadors, situada a la part posterior de la platea.

Ascensor. S'instal·la un nou ascensor amb parada als tres nivells principals del teatre: platea, escenari i primer pis, on hi ha els camerinos.

Les taules de so i d'il·luminació. Es suprimeix tota la grada actual de l'amfiteatre, deixant únicament en el primer pis, una galeria amb les taules de so i de llum i una galeria lateral que permet l'accés dels tècnics directament a la caixa escènica.

Nova sala d'assaig. L'espai que allibera la supressió de l'amfiteatre actual es converteix en una nova sala d'assaig, principalment dedicada als assajos de teatre amb unes dimensions similars a les de l'escenari.