Planta segonaEn la planta segona, la modificació principal correspon a la construcció d'un nou vestíbul d'accés a la pista de bàsquet i l'arribada de l'ascensor al nivell de la pista.

Previsió per a una futura ampliació de la pista. La ubicació de l’arribada dels nuclis verticals en aquesta planta ve condicionada per la previsió de la futura ampliació de la pista, necessària perquè tingui les mides reglamentaries.

Terrat accessible. S’unifica tot el terrat aconseguint un únic terrat transitable que tindrà dos nivells i que podrà ser utilitzat per activitats.

Vestidors. En la zona de vestidors, s'habilitarà un canviador adaptat en l'espai que ara ocupa la caldera. 

Noves instal·lacions. Sobre la coberta de la caixa escènica s'instal·laran les màquines de climatització per a tot l'edifici, així com els nous panells solars per a la producció d'aigua calenta.

Clicant a la imatge podreu veure un plànol comparatiu de la planta segona amb  la distribució actual (esquerre) i la proposta de reforma (dreta):

Plànol comparatiu planta segona