Re-ordenació accessos i circulacions

A nivell general de l'edifici, la reforma proposa una re-ordenació dels nuclis de comunicació vertical que permeti la inclusió d'un ascensor i la construcció d'una nova escala protegida per l'evacuació dels pisos superiors. 

Amb aquesta actuació, a més, es recuperen espais privilegiats, en façana, per a la ubicació de les sales principals.


El nombre de sales generals disminueix, ja que una part de la superfície s'ha de convertir en espai de circulació, però per compensar aquesta disminució de sales, es proposa la construcció d'un soterrani sota el vestíbul i bar. Aprofitant el desnivell que hi ha respecte el carrer, s'hi habilitaran  dues sales insonoritzades que permetran desenvolupar, sense afectar la resta de l'equipament i els veïns, les activitats amb més impacte acústic.Subpàgines (1): accessos