Pressupost

Per a poder optar a la convocatòria de subvenció de l'ICUB, es va redactar el projecte executiu de la reforma que incloïa el pressupost detallat de la mateixa. 

El quadre resum dels imports a invertir per a efectuar la reforma és el següent:

PRESSUPOST
Obra arquitectura+instal·lacions 2.025.574,00 €
Desmuntatge 12.020,00 €
Reubicació 72.000,00 €
Professionals 182.287,00 €
TOTAL 2.291.881,00 €
iva 21% 407.255,22 €
Estació Transformadora 122.743,78 €
TOTAL AMB IVA 2.821.880,00 €


Comments