Tots construïm Lluïsos from Lluïsos de Gràcia on Vimeo.


www.lluisosdegracia.cat/campanyaEn aquest lloc web hi trobareu: 
    • tota la informació referent al projecte de reforma dels Lluïsos de Gràcia
    • un espai on plantejar dubtes, comentaris i suggeriments en relació al projecte
    • el seguiment del projecte
El projecte de reforma dels Lluïsos de Gràcia, que proposa una actuació parcial sobre l'edifici, reformant principalment el teatre i els espais de circulació, servirà per aconseguir diferents objectius de millora que permetran assolir les condicions necessàries per a l'ús de l'edifici com a equipament sòcio-cultural i esportiu.
apnord


La reforma es pretén realitzar durant els anys 2013 i 2014, i es planteja en el moment actual per tal d'aprofitar l'oportunitat i el moment únic, ja que l'entitat ha rebut una subvenció per a la reforma de 1.283.000€ de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 

El projecte de reforma està basat en les directrius del projecte Lluïsos 2015 que va ser redactat els anys 2007 i 2008 per la Comissió d'Obres de l'entitat. Aquest 2012, una renovada Comissió d'Obres formada per arquitectes socis i sòcies de l'entitat, s'ha encarregat de redactat el projecte, sol.licitar i obtenir la llicència d'obres, amb la col·laboració externa de l'enginyeria TECTRAM. 

D'aquesta manera es culmina un procés d'anàlisi i treball per part dels Lluïsos, amb la Junta Directiva al capdavant, per tal de reformar globalment l'equipament i garantir que les seccions i les activitats es puguin desenvolupar amb les millors condicions possibles.